Koszt dostawy

PRZEWOŹNIKINFORMACJECENA
KURIER STANDARD - BEZPOŚREDNIA WPŁATA NA KONTO BANKOWE OD 2 - 6 DNI ROBOCZYCH (CHYBA, ŻE W OFERCIE PODANA JEST INNA INFORMACJA) 10,00 ZŁ
KURIER PRZESYŁKA POBRANIOWA OD 2 - 5 DNI ROBOCZYCH (CHYBA, ŻE W OFERCIE PODANA JEST INNA INFORMACJA) 29,00 ZŁ
KURIER SPRINT - SZYBKA WPŁATA I SZYBKA WYSYŁKA OD 2 DO 3 DNI ROBOCZYCH (CHYBA, ŻE W OFERCIE PODANA JEST INNA INFORMACJA) 39,00 ZŁ
SALON FIRMOWY LUXESHOP GSM - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI KONIN UL. PADEREWSKIEGO 14 INFORMACJE POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SKLEP LUXESHOP - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI STARE MIASTO - FERIO UL. OGRODOWA 31A INFORMACJE POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SKLEP STACJONARNY LUXESHOP GSM - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI WRZEŚNIA UL. WARSZAWSKA 30 INFORMACJA POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SKLEP STACJONARNY LUXESHOP GSM - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI TUREK UL. KOLSKA SZOSA 9 INFORMACJA POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SKLEP LUXESHOP - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI POZNAŃ - KUPIEC POZNAŃSKI UL. PLAC WIOSNY LUDÓW 2 INFORMACJA POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SALON FIRMOWY LUXESHOP GSM - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI ZDUŃSKA WOLA UL. OPIESIŃSKA 6A INFORMACJA POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
SKLEP LUXESHOP - ODBIÓR W MIEJSCOWOŚCI SIERADZ KAUFLAND UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 80 INFORMACJE POD NR TELEFONU : 603717997 DARMOWA
WYSYŁKA INDYWIDUALNA WYSYŁKA NA INDYWIDUALNYCH ZASADACH INFORMACJA POD NR TELEFONU : 603717997 10,00 ZŁ

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 1. Konsument jest powiadamiany o informacjach o których mowa w art. 8 ustawy o prawach konsumenta wraz z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, który winien przeczytać i zaakceptować przed zawarciem umowy oraz wraz z zapoznaniem się z treścią oferty znajdującej się na stronie internetowej sklepu.

§ 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w dniu zaksięgowania zapłaty ceny wraz z wszystkimi ustalonymi dodatkowymi kosztami na rachunku bankowym Sprzedawcy, a w razie wyboru opcji płatności za pobraniem - z chwilą dokonania zamówienia.

§ 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej sklepu.

§ 5.  Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon, a na życzenie Kupującego - fakturę VAT lub fakturę VAT Marża w zależności od treści umieszczonej w opisie danej aukcji..

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

§ 6. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, który to adres musi znajdować wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Za uprzednim uzgodnieniem ze Sprzedawcą istnieje możliwość odbioru osobistego towaru we wskazanym punkcie sprzedaży lub w siedzibie Sprzedawcy, wskazanej w Regulaminie. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce siedziby Sprzedawcy.

§ 8.1. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych, licząc od chwili wpływu zapłaty ceny wraz z wszystkimi ustalonymi dodatkowymi kosztami na rachunek bankowy Sprzedawcy, a w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem - od chwili dokonania w sposób prawidłowy zamówienia na stronie internetowej sklepu.

8.2. Termin wskazany w pkt 8 może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze innej opcji płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie całości należności za zamówiony towar na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym drugim przypadku, do czasu podanego jako termin dostawy należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

8.3. Jeśli dojdzie do opóźnienia w zakresie wysłania przesyłki z winy Sprzedawcy, powiadamia on o zaistniałej sytuacji oraz o możliwym terminie realizacji zamówienia Kupującego, a Kupujący ma prawo rezygnacji z zamówienia i żądania zwrotu uiszczonej zapłaty.

8.4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane z winy przewoźnika odpowiedzialnego za dostarczenie towaru, a także za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej.

§ 9. Kupujący ponosi koszty dostawy, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie internetowej sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki oraz sposobu płatności.

§ 10. 1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy.

10. 2. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby lub taśmy są zerwane, Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczającego winien sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia sprawy.

10. 3. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy jej odbiorze, może mieć wpływ na negatywny wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy kradzieży towaru w czasie dostawy.