Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W tym przypadku prosimy o przesłanie do nas Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy i dołączenie go do przesyłki. W celu ułatwienia całego procesu możemy wysłać wzór oświadczenia mailem, prosimy tylko o informację, że chcieliby Państwo taki dokument otrzymać. 

Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży, kupujący ponosi odpowiedzialność za umniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny i wyłączny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zwracany produkt nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania (powinien mieć folie, akcesoria, książeczki, itp.). Informujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w inny sposób, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, zwrócimy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty odesłania produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub oznak użytkowania poinformujemy cię o wartości kwoty pomniejszonej i zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.

UWAGA!

Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, kupującymi towar na działalność gospodarczą, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym  na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać (najlepiej wraz z towarem) tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres:

LuxeshopGSM S.C.

ul. Zakładowa 11

62-510 Konin

 

imię i nazwisko……………………………………..……………………………………..…………………………………….

dane adresowe……………………………………..……………………………………..…………………………………….

……………………………………..……………………………………..……………………………………............................

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia ……………………………………..

Nr faktury zakupowej …………………………………………………………….…………………………...

Towar otrzymałem / odebrałem dnia ……………………………………..................................

zwracam towar (nazwa, rodzaj, ilość) ……………………………………………………….............................

………………………………………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………................................

Proszę o zwrot kwoty w wysokości*……………………………………………………................................. zł

kwota słownie: ……………………………………………………………………………………………….......................zł

na rachunek - nr konta: ………………………………………………………………………….................................

Dane posiadacza rachunku bankowego: ………………………………………………………………................

……………………………………………………………..…………………………………………………...............................

 

podpis Klienta ……………………………………..........................................................................

*koszt wysyłki oraz koszt najtańszej standardowej odsyłki towaru będą doliczone dodatkowo do zwrotu, przez sklep.